"Nowe domy przysłupowe"

Stowarzyszenie DOM KOŁODZIEJA jest autorem projektów pn. „Architektura Regionalna Krainy Domów Przysłupowych” oraz „Świetlica Przysłupowa – świetlicą marzeń” Oba projekty są aktywną formą ratowania krajobrazu kulturowego Krainy Domów Przysłupowych. Zaprojektowane jednorodzinne nowe domy przysłupowe jak i świetlice wiejskie nawiązują do najbardziej charakterystycznych cech domu przysłupowego i harmonizować będą z otaczającym je krajobrazem kulturowym.Takie budynki mają szansę zaistnieć na rynku ze względu na piękno, funkcjonalność, nowoczesność, nawiązanie do tradycji, chęć wyróżnienia się i modę. Projekty te wnoszą wkład w utrzymanie ładu przestrzennego w Krainie Domów Przysłupowych, gdzie na przestrzeni ostatnich lat nastąpiła degradacja krajobrazu kulturowego poprzez zniszczenie starej tkanki budowlanej i zastępowanie jej mało udanymi formami architektonicznymi.
 
Przedsięwzięcia te przyczyniają się do wsparcia procesu tworzenie „wspólnej marki regionu” opartej na zasobie kultury materialnej, w postaci zabudowy przysłupowej oraz kształtowanie tożsamości regionalnej. Te procesy przyniosą korzyści dla całego regionu w związku z budową jego spójnej sprzedaży, wspólnych produktów, pozytywnego wizerunku, wzajemnego zrozumienia. Zewnętrzne oblicze Krainy Domów Przysłupowych będzie przede wszystkim niepowtarzalne, wyjątkowe, łatwe w skojarzeniach i porównaniach, ale także atrakcyjne, nowoczesne i dostosowane do zmieniających się oczekiwań, trendów i mody. Projekty te wnoszą wkład w tworzenie miejsc pracy dla architektów, firm budowlano/ciesielskich związanych z budownictwem przysłupowym.  Nowe Domy Przysłupowe  nie oddadzą klimatu starych domów, ale przyczynią się do zachowania ładu, równowagi w otaczającej je przestrzeni. Do zachowania utrwalonych struktur i wyglądu miejscowości, gdzie istnieją trwałe i wyraźnie zarysowane struktury osadnicze i historyczne zespoły staromiejskie.